STATUT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZDZ TERRA NOVA WE WROCŁAWIU

szkoła na podbudowie szkoły podstawowej

Wstęp

§ 1

1. ustawa z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz.1082)

2. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz.1915)

3. ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r., poz.1930 ze zm.)www.liceum-dzdz.pl

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad